IlkkaSalo kaikenlaista kritiikkiä

Patmoksen puutteelliset rekisterimerkinnät ja tilinpäätöstiedot

Patmoksen Lähetyssäätiön sr (säätiö) rekisteritiedot ovat puutteelliset. Tämä Puheenvuoro käsittelee Patmoksen kyseenalaista mainetta jälleen vastuullisuuden näkökulmasta. Hankin viittaamani dokumentit Suomen Asiakastiedolta, Kaupparekisteristä ja muista erikseen kussakin yhteydessä mainituista lähteistä.

 Tässä analyysini Patmos Lähetyssäätiön julkisista rekisterimerkinnöistä:

 

Yrityksen nimi: Patmos Lähetyssäätiö

Y-tunnus: 10525839

Osoite: Pajuniityntie 1, 00320 Helsinki

Postiosoite: PL 86 00381

Puhelin: +358 9 856 74988

Toimiala (TOL-08) 94910 Seurakunnat ja uskonnolliset järjestöt

 

Sitten seuraa ensimmäinen kysymyksiä herättävä seikka. Suomen Asiakastiedon mukaan:

Yritystä ei ole rekisteröity kaikkiin tilaajavastuulain vaatimiin rekistereihin tai rekisteröinti ei ole voimassa. Suosittelemme kysymään yritykseltä rekisterimerkintöjen puutteellisuudesta, sillä ne voivat johtua myös yrityksen koosta. Yrityksen vastuuhenkilöitä ei ole liiketoimintakiellossa.

 

Tuo viimeinen lause herätti kummastusta: Suomen Asiakastiedon raportti ei kyennyt nimeämään Patmos Lähetyssäätiön vastuuhenkilöitä ja kuitenkin väitetään, että kukaan heistä ei ole liiketoimintakiellossa. Patmoksen edustaja/edustajat eivät olleet tavoitettavissa kommenttia varten.

 

Suomen Asiakastiedon mukaan Patmos on aktiivinen ennakkoperintärekisterissä (alk. 16.4.2009) ja työnantajarekisterissä (alk. 1.3.1997), alv-velvollinen liiketoiminnasta (alk. 18.11.2015), alv-velvollinen kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta (alk. 1.1.2015). Ennakkoperintärekisterin seuraava tarkistuspäivä on 29.2.2016

Verohallinnon perustiedoissa (alk. 5.6.1996)

(Lähde YTJ)

 

Puuttuva merkintä on oleellinen: Kaupparekisterimerkintä puutuu (Lähde: Suomen Asiakastieto ja Kaupparekisteri)

 

Suomen Asiakastiedon mukaan: Tilaajayritysten tulee tilaajavastuulain mukaan tarkistaa myös kaupparekisteriote sekä seuraavat tiedot:

  • Todistusverovelkojen maksamisesta
  • Todistus eläkevakuutusmaksujen maksamisesta
  • Noudatettu työehtosopimus tai keskeiset työehdot

Edellisiä tietoja ei Suomen Asiakastieto pystynyt vahvistamaan.

 

Seuraava puute oli säätiön vastuuhenkilöiden nimien puute. Suomen Asiakastieto kuitenkin vahvisti, ettei Patmoksella ole rekisteröityjä maksuhäiriöitä.

(Lähteet: Suomen Asiakastieto Oy: Yrityksen perustiedot, rekisteritiedot, yritysyhteydet, maksuhäiriötiedot, Patentti – ja rekisterihallitus, kaupparekisteri: Kaupparekisteriote.)

 

Koska vastuuhenkilöitä eivät lähteeni kyenneet nimeämään, näiden vastuuhenkilöiden yhteydet muihin yrityksiin, yhdistyksiin ja säätiöihin jäivät todentamatta.

 

Patmoksen taloustiedot ovat Suomen Asiakastiedon mukaan:

  • Tuorein tuloslaskelma ja tase: Ei saatavilla
  • Tiivistelmät kuuden edellisen tilikauden tuloslaskelmista ja taseista: Ei saatavilla
  • Yrityksen tunnusluvut: Ei saatavilla
  • Toimialan tunnusluvut: Ei saatavilla
  • Viralliset yhteys- ja rekisteröintitiedot: Saatavilla (paitsi kaupparekisteriote)
  • Henkilöstömäärä: Ei saatavilla
  • Tilintarkastuslauseke: Ei saatavilla

 

Blogissaan joka on päivätty 2.11.2013 ja otsikoitu Leo Meller tänään – Arkkipiispan ja Leo Mellerin palkat Leo Meller sanoo: ”…Viranomaiset tarkistavat tilit ja varainkäytön.”

Tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastuskertomus sitten toimitetaan viranomaisille. Suomen Asiakastiedon mukaan näin ei ole toimittu.  

 

Suomen Asiakastiedolla ei myöskään ollut tarjota voimassaolevaa yhtiöjärjestystä tai tässä säätiön tapauksessa säätiön sääntöjä. En myöskään onnistunut sellaisia hankkimaan muista lähteistä. Tiedossani ei ole mitä Patmos Lähetyssäätiön perustamisasiakirjat sanovat asiasta.

 

Säätiöitä on kolme tyyppiä: 1) Rekisteröity säätiö (itsenäinen säätiö, säätiö), joka on Suomen lain mukaan oikeushenkilö, 2) Epäitsenäinen säätiö (myös omakatteinen rahasto) on varallisuutta, jonka joku on luovuttanut toiselle käytettäväksi määrättyyn tarkoitukseen ja hoidettavaksi erillään saajan muista varoista. Säätiölaki ei koske epäitsenäistä säätiötä. Sitä ei rekisteröidä eikä se ole oikeushenkilö, vaan saaja hoitaa varoja omissa nimissään. Epäitsenäisen säätiön kaltainen on myös määrätarkoituksessa käytettävä rahasto, ja 3) Julkisoikeudellinen säätiö (myös julkisoikeudellinen laitos) on oikeussubjekti, joka on enemmän määrätarkoitukseen osoitettu omaisuusmassa kuin yhteisö ja joka huolehtii jonkin julkisen tehtävän hoitamisesta.

(Lähde: Oikeusministeriö, uusi säätiölaki)

 

Säätiöistä noin 90 % katsotaan verotuksessa yleishyödyllisiksi yhteisöiksi, joiden tulot ovat kokonaan tai osittain verovapaita. (Lähde: Oikeusministeriö, uusi säätiölaki)

 

Säätiön tarkoituksen on oltava hyödyllinen. Tarkoitusta voidaan muuttaa vain, jos säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on mahdotonta, olennaisesti vaikeutunut, hyödytöntä tai lain tai hyvien tapojen vastaista. Silloinkaan uusi tarkoitus ei saa olennaisesti poiketa aiemmasta. (Lähde: Säätiölaki 5 ja 17§)

 

Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottoa tuottavalla tavalla. Yhdistyksistä ja yrityksistä poiketen säätiölle ei ole jäseniä eikä yhtiömiehiä, jotka voisivat vapaasti päättää säätiön asioista. Säätiön hallituksen toimintaa valvovat säätiön valitsemat tilintarkastajat sekä Patentti- ja rekisterihallitus.

 

Puuttuvien rekisterimerkintöjen takia Patmos Lähetyssäätiön toiminta ei ole läpinäkyvää. Täten säätiön toiminnan eettisyyttä on mahdotonta arvioida. Patmos Lähetyssäätiön hallituksen jäseniä säätiön omat verkkosivut eivät nimeä kuten ei myös Patmoksen käyttämää tilintarkastusyhteisöä. Sen sijaan säätiön vaikutuspiirissä olevan Kuva ja Sana Oy:n (Kustannus Oy Kuva- ja Sanatuotanto, Y-tunnus 0196034-5) vastuuhenkilöt kyllä nimetään.

 

Säätiöiden liiketoiminnasta sanotaan seuraavaa:

Säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa, jos se on mainittu säätiön säännöissä ja se edistää säätiön tarkoituksen toteuttamista. Säätiön varsinaisena tarkoituksena ei kuitenkaan voi olla liiketoiminnan harjoittaminen. Kielto koskee vain vuoden 1964 jälkeen rekisteröityjä säätiötä. Sitä vanhemmat säätiöt voivat jatkaa aiemman liiketoimintansa harjoittamista. Se, millaista liiketoimintaa ja kuinka paljon säätiö voi harjoittaa, on epäselvää. Rajoituksia ei ole voitu tehokkaasti valvoa. Käytännössä säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa esimerkiksi tytäryrityksen kautta

(Lähteet: Uusi säätiölaki Säätiölain uudistamistyöryhmän mietintö. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 23/2013. ISBN 978-952-259-295-8; Laki säätiölain muuttamisesta 400/1964 ja Riitta Brax, Jukka Gronow, Ahti Saarenpää: Tietoja säätiöistä. Oikeusministeriön lainsäädäntöosaston julkaisuja 8/1974, 1974. ISBN 951-46-1071-7)

 

KILA 1884; Päätöksen/lausunnon numero: 1884/13.3.2012; kertoo seuraavaa:

Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä "KPL") 1:1.1 §:n 6 kohdan mukaan säätiöt ovat aina kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitolaissa ei ole erillisiä säännöksiä säätiön kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskien. Niiden kirjanpidon hoidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan KPL 1:3 §:stä ilmenevää hyvän kirjanpitotavan ja 3:2 §:stä ilmenevää oikeiden ja riittävien tietojen yleisperiaatteita.

Kirjanpitoasetuksen (1339/1997, jäljempänä "KPA") 1:6.4 §:n mukaan aatteellisen yhteisön ja säätiön taseessa on ilmoitettava erikseen sellaiset varat tai sellainen pääoma, joiden käyttöä on rajoitettu erityismääräyksin. Erillään hoidettavat varat on ilmoitettava omana ryhmänään taseessa KPA 1:6.5 §:n mukaan.

KPA 1:3 §:ssä on säännökset aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelman kaavasta:

Kuhunkin ryhmään kuuluvat tuotot ja kulut on esitettävä riittävästi eriteltyinä tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen eriteltävä lisäksi toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Liiketoiminnasta saadaan ilmoittaa vain sen tuottojen ja kulujen summat, jolloin tuloslaskelmaan on liitettävä liiketoiminnasta laadittu erillinen tuloslaskelma.

 

Tuossa KILAn lausunnossa nro 1884 kerrottuja seikkoja Patmos ei toimittanut viranomaisille, ainakaan niistä ei ollut rekisterimerkintää yleisön käytössä.

 

Patmos Lähetyssäätiö osallistuu Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n toimintaan. Patmos osallistuu myös Hyvä Testamentti – kampanjaan. Miten Patmoksen puutteelliset rekisterimerkinnät sopivat em. instanssien toimintaan?

 

Mielelläni korjaan tässä Puheenvuorossa esitetyt argumentit sitten kun Patmos Lähetyssäätiö pystyy osoittamaan toimittaneensa kaikki jo oman uskottavuutensa kannalta kriittiset dokumentit viranomaisille ja kertovan miten ko. dokumentit ovat yleisön saatavissa viranomaisilta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat