IlkkaSalo kaikenlaista kritiikkiä

Vastuuttomuutta Kansanlähetyksen vaikutuspiirissä

Uuden Suomen Puheenvuoro-palstalla 29.1.2016 käsittelin Patmos Lähetyssäätiön osuutta Vastuullinen Lahjoittaminen ry:ssä. Tässä sarjan toisessa osassa raportoin Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys ry:n ja sen vaikutuspiirissä olevien yhteisöjen vastuuttomuudesta. Toisin kuin Patmos, Kansanlähetys ei osallistu Hyvä Testamentti – kampanjaan. Kansanlähetyksen tekee mielenkiintoiseksi monipolvinen organisaatio, jonka pääpiirteenä on kunkin alaorganisaation etäännyttäminen muista alaorganisaatioista. Kansanlähetyskään ei selviä kritiikittä, mitä tulee sen vastuullisuuteen.

 

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu kristillinen yhdistys, joka tekee lähetystyötä sekä Suomessa että ulkomailla.  SEKL toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä, mutta organisaatioltaan siitä selvästi erillisenä instanssina.  Kansanlähetys on laajimmalla levinnyt uuspietistinen liike Suomen lähetyskentässä.

 

Uuspietismi tunnetaan viidesläisyytenä, viidentenä herätysliikkeenä, syystä että se on järjestysnumeroltaan viides evankelis-luterilaisen kirkon sisällä syntyneistä herätysliikkeistä. Opillisesti ja organisatorisesti viidesläisyys ei yhtenäinen järjestelmä. Selvyyden vuoksi tässä Puheenvuorossa keskitytään erityisesti SEKL:iin ja sen piirissä vaikuttaviin osakeyhtiöihin ja yhdistyksiin. Rakenteellisesti tämä laaja rakennelma muistuttaa yritysmaailman konsernirakennetta.

 

Rakenteen monimutkaisuuden takia, mahdollisiin taloudellisiin väärinkäytöksiin on julkisten lähteiden perusteella melko vaikeaa perehtyä. Omistukset ja riippuvaisuudet ovat taitavasti piilotettu ristiinomistusjärjestelyin. Tämän takia keskityn SEKL:n piirissä vaikuttavien henkilöiden, yhtiöiden ja yhdistysten edustajien julkilausumiin, joihin katto-organisaation ei edes tarvitse ottaa kantaa. Juuri näiden lausuntojen perusteella muodostuu Kansanlähetyksen kyseenalainen imago vastuullisen lahjoittamisen näkökulmasta.

 

Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n eettisten periaatteiden näkökulmasta erittäin ongelmallinen on SEKL: n vaikutuspiiriin kuuluva ja osittain omistama Kustannus Oy Uusi Tie. Muita yhtiön omistajia ovat Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen piirit (17 piirijärjestöä) sekä yksityiset henkilöt. Kustannus Oy Uusi Tien verkkosivut eivät identifioi yksityistä omistusta. Koska kyseessä on osakeyhtiö, yksityisomistus on todennettavissa Kaupparekisteristä, mikäli yhtiö on toimittanut sinne asianmukaiset dokumentit. Yhtiön tulisi olla myös kykenevä itse esittämään omistajaluettelonsa tällaista pyydettäessä.

 

Organisaation vastuukysymykset on etäännytetty SEKL:stä niin, että Uusi Tie – nimisessä verkkojulkaisussa voidaan esittää ihmisoikeuksien ja tasa-arvon kannalta kyseenalaisiakin näkemyksiä ilman että SEKL:n itsessään tai sen piirijärjestöjen voisi katsoa olevan vastuullinen julkaisussa esitetyistä mielipiteistä. Tätä seikkaa Uusi Tien päätoimittaja Leif Nummela on varsin häikäilemättömästi käyttänyt hyväkseen. Nummelan toiminta ei täyty vastuullisuuden kriteereitä.

 

Mutta ennen kuin perehdytään Nummelan julkiseen toimintaan, otetaan pieni loikka sivuun ja tarkastellaan Kansanlähetysopistoa.

 

Sekä SEKL:n, Kustannus Oy Uusi Tien että Kansanlähetysopiston postiosoite on sama: Opistotie 1, 12310 Ryttylä. Alueella sijaitsee Kansanlähetyksen ”kampus”, jonne päivittäinen toiminta keskittyy lukuun ottamatta piirijärjestöjen toimintaa.

 

Kansanlähetysopiston rehtorina toimii Niilo Räsänen, kansanedustaja Päivi Räsäsen aviomies. Päivi Räsänen toimi myös sisäministerinä Niilo Räsäsen ollessa opiston rehtorina.

 

Ongelmalliseksi vastuullisuuden kannalta Päivi Räsäsen toiminnan teki esiintyminen Kansanlähetyspäivillä Kankaanpäässä 6.7.2013. Tuolloin pitämänsä puheen ydinkohta oli todentamattoman jonkin Räsäsen nimeltä mainitsemattoman jumalan oletetun lain velvoittavuus suhteessa Suomen lakiin. Käytännössä Päivi Räsänen kehotti rikkomaan lakia. Tämä voidaan katsoa moraalittomaksi kommentiksi tuolloin ”poliisiministerinä” toimineelta P. Räsäseltä. Tilaisuudessa oli läsnä myös Niilo Räsänen edustaen Kansanlähetysopistoa.

 

Iltalehti kiinnitti Päivi Räsäsen puheeseen huomioita 10.7.2013 otsikoiden uutisensa Raamattu lain yläpuolella. Saman päivänä Päivi Räsänen toimitti verkkojulkaisu Seurakuntalaiselle kirjeen, jossa hän joutui perumaan puheitaan ja selittelemään sanomisiaan.

 

Poliittisen uransa aikana Päivi Räsänen on ryvettynyt niin monessa kohussa, että ei lainkaan ihme, että Kansanlähetys ottaa mielellään etäisyyttä häneen. Tilanteen täytyy olla kiusallinen sekä Kansanlähetyksen että Niilo Räsäsen kannalta. Tästäkö syystä P. Räsäsen kirje julkaistiin Seurakuntalaisessa, eikä SEKL:n omilla mediakanavilla, esimerkiksi Uusi Tiessä?

 

Puolustuskirjeessään silloinen ministeri pyrkii johtamaan aiheuttamansa kohun pois itsestään spekuloimalla abortilla ja sen suorittamisesta kieltäytymisellä perustuen uskonnolliseen vakaumukseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joku voisi kieltäytyä laillisesta virkatehtävästään vakaumuksensa perusteella. Tällaista kansalaisaloitettahan vuonna 2015 ajoi P. Räsäsen kollega, tamperelainen gynekologi ja nykyinen kansanedusta Sari Tanus. Kansalaisaloite ei johtanut toimenpiteisiin.

 

Tässä yhteydessä tuskin lienee syytä perehtyä sen kummemmin Päivi Räsäsen aiheuttamaan spektaakkeliin television ns. homoillassa. Päivi Räsäsen esiintyminen oli erään ihmisoikeuksiaan ajavan vähemmistön kannalta loukkaavaa. Kyseisen ohjelman jälkeen kirkosta eroamisten lukumäärässä oli huima piikki. Oliko kyseessä kausaliteetti vai pelkkä korrelaatio? Spekulaatiot asian tiimoilta eivät ole vieläkään päättyneet.

 

Edellä olevien episodien perusteella mekanismi on seuraava: Kansanlähetys – Lähetysopisto – Niilo Räsänen – Päivi Räsänen – vastuuttomat lausunnot. Ketju kulkee myös päinvastaiseen suuntaan.

Kuriositeettina voidaan mainita, että Kansanlähetysopistossa toimii Vesa Ollilaisen johtama Apologialinja. Lyhyesti apologia tarkoittaa uskon puolustamista silloinkin kun mitään perusteita ei ole. Apologialinjasta sanotaan Kansanlähetysopiston verkkosivuilla: …Autamme kehittämään taitojasi kohdata lähimmäisesi, kun hän utelee, kysyy tai epäilee. Apologialinjalla voit löytää itsestäsi kristinuskon puolustajan…

 

Todentamattomien ja selvästi epätosien asioiden esittäminen tosina on moraalitonta. Se myös täyttää valehtelun kriteerit En olisi lainkaan yllättynyt, jos apologialinjan opiskelijat oppisivat puolustamaan selkeitä ihmisoikeusloukkauksia vedoten Raamattuun ja jälleen kerran tuohon kuviteltuun jumalaan ja sellaisen tahtoon. Ehkä joku apologialinjan opiskelija voi valaista meitä aiheesta.

 

Problemaattista on myös se, että Kansanlähetysopisto toimiin kansanopiston statuksella. Lieneekö lain tarkoitus se, että jokin kansanopistolain alainen oppilaitos harjoittaa sidosryhmiensä toimesta vastuutonta ja ihmisoikeuksien kannalta haitallisia menettelytapoja.

 

Ainakin Niilo Räsänen ja Päivi Räsänen ovat allekirjoittaneet Aito Avioliitto ry:n ajaman kansalaisaloitteen. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että aloite ei johda toimenpiteisiin Suomen lainsäädännössä.

 

Edellä mainittu julkaisi, Uusi Tie, on profiloitunut päätoimittajaansa Leif Nummelaan. Nummela ei lainkaan niin ryvettynyt kuin aiemmassa Puheenvuorossani käsitelty kiistanalainen hahmo, Leo Meller.

 

Leif Nummelalla on käytössään julkaisu, jossa hän toistuvasti propagoi Aito Avioliitto ry:n agendan puolesta. Nummela tarjosi näkyvyyttä erityisesti pääkirjoituspalstallaan milloin Pasi Turuselle, milloin Juha Ahviolla. Turunen ja Ahvio ovat saaneet näkyvyyttä muissakin yhteyksissä, eikä julkisuus ole aina ollut mairittelevaa.

 

Myös Leif Nummela on itse allekirjoittanut omien sanojensa mukaan em. kansalaisaloitteen.

 

Näkyvyyttään Nummela on maksimoinut TV7:lla esitetyssä Cafe Raamatussa. Tiedossani ei ole Nummelan mahdolliset esiintymiset Radio Deissa tai Patmoksen medianakanavilla. TV7 ei ole SEKL:n alaorganisaatio vaan yksityinen business.

 

Patmoksen aktiivit Turunen ja Ahvio ovat olleet Nummelan toistuvia vieraita Cafe Raamatussa. Aina aiheena eivät ole olleet homot tms. Keskeisiä teemoja ovat olleet myös Israel, palestiinalaiset, feminismi; ylipäänsä mikä tahansa ”konservatiivisesta” näkökulmasta katsottuna paluuta menneisyyteen tarkoittava katsantokanta.

 

Myös Aito Avioliitto ry:n surullisen hahmon ritari, yhdistyksen entinen puheenjohtaja J-P Rahkonen, on saanut ihmisvihamieliselle sanomalleen näkyvyyttä Kustannus Oy Uusi Tien tuotannossa, olipa tuo omaa tuotantoa tai TV7:lta ostettua ohjelma-aikaa.

 

Kun Nummelan agenda (jos sitä nyt edes agenda voi kutsua) ei ole saanut siipiä alleen, niin hän ottanut linjakseen uhriutumisen Patmoksen veijareiden antaessa tulitukea. Koska he eivät näytä saavan asioitaan läpi, kyseessä on milloin salaliitto, milloin vihervasemmiston juoni, antikristus eikä itse Paholainenkaan ole pois laskuista.

 

Tällaista mallia ei voi kutsua ainakaan vastuulliseksi ja järkeväksi analyysiksi asioiden tilasta. Ehkä se kuitenkin tuo suuria summia lahjoituksia. Onko tällainen pelkokertoimen kasvattamiseen perustuva lahjoitusten kalastelu vastuullista? Sitä voi jokainen pohtia ihan itse. Ainakaan se ei kuulu siihen mitä Vastuullinen Lahjoittaminen ry tavoittelee.

 

Ovatko Kansanlähetyksen eri organisaatiot tietoisia siitä, mitä mediasiipi Uusi Tie puuhailee? Hyväksyykö SEKL ja sen piirijärjestöt Nummelan sooloilun mediakanavalla? Mihin toimenpiteisiin SEKL aikoo ryhtyä mediakanavansa suhteen.

 

Lopuksi ne kaksi tärkeintä kysymystä: Mitä VaLa ry:n aikoo tehdä tämän uskonnollisten jäsenyhteisöjensä kyseenalaisen medianäkyvyyden suhteen? Edustavatko tässä Puheenvuorossa mainitut seikat myös Vastuullinen Lahjoittaminen ry: arvoja?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat