IlkkaSalo kaikenlaista kritiikkiä

Vastuullista lahjoittamista? Patmos häärää mukana

Suomessa toimii vastuullisen lahjoittamisen edistämiseen pyrkivä yhdistys Vastuullinen lahjoittaminen ry. Verkkosivujensa mukaan yhdistys on varainhankintaa harjoittavien yleishyödyllisten yhteisöjen varainhankintaan keskittyvä yhteistyöverkosto.

 

VaLa ry määrittelee tehtäväkseen edistää hyvän hallinnon ja hyvän varainhankinnan periaatteita suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa jäsenjärjestöjään ”oppimaan yhdessä” osana kansainvälistä verkostoa.

 

VaLalla on 45 jäsenjärjestöä. Perustajajärjestöjä oli 11 ja vuonna 2004 laadittiin säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio ja muut yhdistyksen toimintaan oleellisesti liittyvät dokumentit.

 

VaLan hyvän hallinnon ohjeissa VaLa on käyttänyt apunaan Asianajotoimisto Legistumia, joka on myös päivittänyt ohjeet. Ohjeisiin voi perehtyä VaLan sivuilta löytyvän linkin kautta. Tämä ohjeistus ei sinällään herätä kysymyksiä: kysymykset kumpuavat aivan muilta alueilta. Hyvän hallinnon ohjeissa käsitellään esim. yhdistyksen ja säätiön juridiikkaa.

 

Myös lahjoittamisen eettistä ohjeistusta käsitellään yhdistyksen verkkosivuilla. Nuo säännöt pohjautuvat eurooppalaiseen asiakirjaan nimeltään International Statement of Ethical Principles in Fundraising. VaLa ry on myös hyödyntänyt eettisen lahjoittamisen ohjeistuksessaan European Fundraising Associationin jäsenten eettisiä periaatteita.

 

VaLa ry:n jäsenmaksut ovat porrastettuja siten, että alimman tuottoluokan (alle 1,5 milj. euroa) järjestöjen jäsenmaksu on 500 euroa vuodessa ja ylimmän tuottoluokan järjestön (yli 20 milj. euroa) jäsenmaksu on 3000 euroa vuodessa. Yhdistyksen jäsenmaksut vaikuttavat varsin alhaisilta.

 

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Ossi Heinänen Plan International Suomesta. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Mukana on myös entinen oikeusministeri Tuija Brax edustaen Sydänliittoa.

 

Hallituksen kokopanossa ihmetystä herättää Patmos Lähetyssäätiön Pekka Haapasaari. Patmos on ollut näyttävästi esillä vuosikymmenten mittaan erilaisissa skandaaleissa, jotka ovat henkilöityneet entiseen toiminnanjohtaja Leo Melleriin ja hänen rikoksiinsa, joista Meller on myös saanut asianmukaiset tuomiot 16.4.1986. Myös tämän jälkeen Mellerin on pysynyt otsikoissa, vaikka ei enää ole vastuullisessa asemassa Patmos Lähetyssäätiössä.

 

Patmos on tullut viime vuosina tunnetuksi tutkimusjohtajansa, Juha Ahvion, ja toimittaja & mediapastori Pasi Turusen näkyvän toiminnan ansiosta. Sekä Ahvio että Turunen ovat näyttävästi – usein dramaattisuuteen ja raflaavuuteen pyrkien – vastustaneet vähemmistöjen oikeuksia. Molemmat miehet ovat osallistuneet mm. Aito Avioliitto ry:n toimintaan. Tuon yhdistyksen ainoana julkisena tavoitteena oli saada aikaan muutos, jolla tasa-arvoinen avioliittolaki kumottaisiin. Tälle hetkellä vaikuttaa siltä, että tuo tavoite jää saavuttamatta.

 

Mutta palataan asiassa kolmekymmentä vuotta taaksepäin. Meller tuomittiin tuolloin Helsingin raastuvanoikeudessa yhden vuoden, 10 kuukauden ja 20 päivän vankeuteen sekä 8 510 markan sakkoihin muun muassa vero-, kirjanpito- ja rahankeräysrikoksista. Samalla Patmos ry tuomittiin menettämään valtiolle vastoin rahankeräyslakia kerätyt 100 000 markkaa.

 

Helsingin Sanomien artikkelin 17.9.2000 mukaan tuomion peruste oli Patmos ry:n rahojen kavaltaminen ja veropetos.

 

Jupakkaan oli myös sekaantunut Patmoksen nykyinen toiminnanjohtaja Pirkko Säilä (tuolloin Pirkko Huuhtanen).

 

Meller on tuomionsa sovittanut, mutta VaLa ry:n yhteydessä Patmos Lähetyssäätiö on outo lintu. Ei ole juuri luottamusta herättävää, jos jokin yhdistys muistetaan lähinnä rikoksista ja epäeettisestä toiminnasta.

 

Patmoksen mediasiiven, Kuva ja Sana Oy:n (Kustannus Oy Kuva - ja Sanatuotanto), toimitusjohtaja Pekka Haapasaari istuu Vastuullinen Lahjoittaminen ry: hallituksessa. Kun jätetään huomiotta Mellerin aiheuttama uskottavuuskriisi, voidaan Patmoksen sivuilta lukea testamenttilahjoitusten kalastelusta. Haapasaaren vastuulle on jäänyt Patmoksen eduksi tehdyt testamentit.

 

Testamenttilahjoituksissa ei tietenkään ole mitään laitonta, jos testamentin laatija on oikeustoimikelpoinen.  Patmoksen sivuilla puolustetaan testamenttilahjoituksia seuraavasti:

 

Testamentin tekeminen saattaa tuntua vieraalta ja kaukaiselta ajatukselta. Moni ei tule ajatelleeksikaan testamentin tekemisen tarpeellisuutta ja se saattaa jäädä tekemättä. Jos näin tapahtuu ja lähisukulaisia ei ole, omaisuus menee valtiolle. Testamentti on vahva tahdon ilmaisu sille, miten haluaa omaisuuttaan käytettävän kuoleman jälkeen. Kun teet testamentin annat jälkipolville selkeät ohjeet omaisuutesi jakamisesta ja takaat samalla henkilökohtaisen tahtosi toteutumisen. Jos tahdot voit testamentilla jättää omaisuutesi tai osan siitä lähetystyön hyväksi.

 

Verkkosivujensa mukaan Patmos myös osallistuu Hyvä Testamentti – kampanjaan. Kyseessä on 14 järjestön yhteistyökampanja. Kampanjassa on mukana monia samoja järjestöjä kuin Vastuullinen Lahjoittaminen ry:ssä. Hyvä Testamentti – kampanjan verkkosivut löytyvät osoitteesta hyvatestamentti.fi.

 

Kampanjassa mukana olevista järjestöistä kysymyksiä herättää Amnesty Internationalin ja Patmos Lähetyssäätiön yhteisesiintyminen. Kuinka ihmisoikeuksia ajava järjestö mahtuu samaan joukkoon avoimesti homofobisen, rasistisen ja suvaitsemattoman lähetyssäätiön kanssa?

 

Patmoksen verkkosivuilta löytyy myös neljä valmista testamenttimallia pdf-formaatissa.

 

Joitain viitteitä Patmoksen rahanjaosta saa Pirkko Säilän 12.6.2015 säätiön verkkosivuilla esittämistä kaavioista. Varoja jaettiin ulos 6 miljoonaa euroa. Suurin osuus varojen jaosta kohdistui erityisesti Leo Mellerin suosikkikohteeseen Israeliin, jonne varoja kohdistettiin 2 467 726 euroa, mikä muodosti Patmoksen itsensä antamien tietojen mukaan 36 prosenttia Säilän mainitsemista varoista.  Summa sisälsi myös muualla kuin Israelissa tapahtuneen juutalaistyön. Spesifiä erittelyä ei kuitenkaan tehty.

 

Säätiömuoto mahdollistaa sisään- ja ulosmenevien varojen ainakin osittaisen peittämisen. Julkisista lähteistä en pysynyt vahvistamaan säätiön edunsaajia muuta kuin siltä osin, minkä Pirkko Säilä itse ilmoitti. Säilänkin uskottavuuden osalta olisi tarpeellista, että hän julkaisi säätiön yksityiskohtaiset tilinpäätökset. On muistettava, että Mellerin kolmekymmentä vuotta sitten silloin vielä yhdistysmuodossa toimineelta Patmokselta viekkaudella ja rikoksella hankituilla rahoilla, ostettiin Säilälle asunto. Säilä tunnettiin vielä tuolloin sukunimellä Huuhtanen.

 

Edellinen Patmosta koskeva julkinen skandaali koettiin vuonna 2006, jolloin Vastuullinen Lahjoittaminen oli toiminut jo pari vuotta. Tälläkin kertaa kyse oli Mellerin henkilökohtaisesta toiminnasta Patmoksessa. Kymmenen vuotta sitten Meller oli vielä Patmoksen toiminnanjohtaja jääden eläkkeelle elokuun alussa 2010.

 

Debatti käytiin Kirkko & kaupunki – julkaisussa.  Kiista alkoi tammikuussa 2006, kun Kirkko & kaupunki julkaisi mielipidekirjoituksen otsikolla: Onko Radio Deillä vastuu Mellerin ohjelmasta?

 

Esimerkiksi kymmenysten maksamisesta Radio Deillä lähetetyssä ohjelmassa Meller oli sanonut: ”Joka ei maksa kymmenyksiä, varastaa Jumalalta.” Tähän yksinhuoltajaäiti oli kommentoinut, mitä pitäisi tehdä, kun hän ei voi maksaa kymmenyksiä. Meller oli vastannut: ”Ota itsellesi toinen työ.” Kirkko & Kaupungissa esitettiin relevantit kysymykset: Kuuluvatko tämäntasoiset ”tarkat” tiedot ja ankarat ohjeet kristillisen radioaseman ohjelmaan? Onko kaikki vastuu annettujen tietojen järjellisyydestä vain kuulijalla?

 

Kuukautta myöhemmin, 7.2.2006, toimittaja Harri Nykänen kommentoi edelleen Kirkko & kaupungissa Mellerin toimintaa seuraavasti: Radio Dei on omalta osaltaan vastuussa niille ahdistuneille ja vähäosaisille, joista Meller tekee vielä ahdistuneempia ja vielä vähäosaisempia. Siinä eivät selittelyt auta. Nykänen viittasi kuusi vuota aiemmin tekemäänsä Helsingin Sanomien 17.9.2000 julkaisemaan juttuun.

 

Pastori Seppo Juntunen esitti myös Kirkko & kaupungin sivuilla karun näkemyksensä Mellerin ja Patmoksen toiminnasta: Todellisuudessa Meller sai syytteet törkeistä talous- ja kirjanpitorikoksista, eivätkä raskaimmat syytteet kumoutuneet missään oikeusasteessa. Oikeuden pöytäkirjojen valossa on vaikea uskoa, että kyseessä on sama henkilö, joka julkisuudessa esiintyy raamatullisen uskon miehenä ja heikkojen auttajana. Kun oikeuden pöytäkirjassa lukee syyte esimerkiksi jatketusta törkeästä kavalluksesta, ei näitä rikoksia voi millään liittää Raamattujen salakuljetukseen. Suomessa Raamattujen vienti oli silloinkin sallittua eikä poliisi sitä tutkinut.

 

Juntunen viittasi myös tässä jutussa mainittuun Pirkko Huuhtaseen (Pirkko Säilä): Pöytäkirja mainitsee esimerkiksi Mellerin anastaneen yhdessä Pirkko Huuhtasen (nyk. Säilä, Patmos Lähetyssäätiön hallituksen puheenjohtaja) Israel-juhlan kolehdin (43 821 mk) ja Patmos ry:n varoja (295 000 mk), jolla on ostettu Huuhtaselle asunto-osake, tai anastaneen itselleen yhdistyksen omistaman auton (Dodge Aspen rek no NX–666) myyden sen omanaan. Syytteitä oli paljon.

 

Juntusen relevantit kommentti voidaan ulottaa koskemaan Patmoksen osuutta Vastuullinen Lahjoittaminen ry:ssä. Juntusen johtopäätös oli: Patmoksen johtajat ovat hiljaisesti hyväksyneet Mellerin toimet.

 

Juntunen kommentoi myös 11.4.2006 Kirkko & kaupungissa otsikolla Patmos pattitilanteessa: Mellerin talousasioita tutkinut poliisi taas näkee häikäilemättömän ihmisen, joka osaa röyhkeästi manipuloida uskonnollisia käsitteitä hyväksikäyttäen vilpittömiä uskovaisia ja on vienyt myös heidän rahojaan. Meller on tuomittukin Patmos ry:n rahojen kavalluksesta, petoksista ja asiakirjaväärennöksistä. Syyttäjä vaati aikanaan Patmosta lakkautettavaksi.

 

Juntusen kirjoitus oli otsikoitu Kirkko & kaupungissa: Palaneneen käryä Patmoksessa.  Tässä ei kuitenkaan vielä ollut kaikki. Kirkko & kaupunki itse uutisoi 14.11.2006 tapahtumien uusista käänteistä:

 

Kirkko ja kaupunki ehti jo lähettää julkaistavan tekstin muutamille Melleriä seuraaville medioille ennen kuin Patmoksen hallituksen sihteeri Pekka Haapasaari toi toimitukselle kirjeen, jossa säätiö peruutti vastineensa. Patmoksen hallituksen puheenjohtaja Pirkko Säilä kirjoitti viestissään rohkaisevasti, että säätiön hallitus ”uskoo hyvän voittavan”. K&k uutisoi poliisitutkinnan 21.6. Juhannuksen jälkeen Patmos ilmoitti peruneensa senkin.

 

Jotta juttu menisi vielä hullummaksi, Kirkko & kaupunki raportoi seuraavasti:

 

Kun Juntusen kirjoitus oli ehtinyt vasta K&k:n nettiversioon, lähestyi lehteämme faxilla 22.8. huippujuristi Markku Fredman. Helsingissä Vuoden Asianajajaksi 2003 valittu Fredman pyysi ”huomioimaan, että sellaisten kirjoitusten laatiminen ja julkaiseminen, joissa loukkaustarkoituksessa kerrotaan sinänsä totuudenmukaisiakin tietoja, on – – rangaistavaa”. Fredman pyysi vakavasti harkitsemaan Juntusen mielipiteen poistamista.

Koska Kirkko ja kaupunki on kuitenkin tarkistanut Melleriä kritisoivien kirjoitusten taustat ja haastatellut tämän ”uhrejakin”, Juntusen kirjoitus julkaistiin.

 

Nähtäväksi jää, miten Patmos suhtautuu tähän Uuden Suomen Puheenvuorooni.

 

Onko Vastuullinen Lahjoittaminen ry ja sen hallituksen puheenjohtaja Ossi Heinonen tietoinen Patmos Lähetyssäätiöön liittyvistä eettisistä ongelmista? Onko VaLa ry hyväksynyt Patmoksen jäsenekseen tarkistamatta säätiön taustoja? Mihin toimenpiteisiin VaLa ry aikoo ryhtyä asian johdosta?

 

Vaikka Leo Meller ei enää ole vastuullisessa asemassa Patmos Lähetyssäätiössä, niin hän on edelleen merkittävä taustavaikuttaja säätiössä. Meller esiintyy säännöllisesti säätiön tilaisuuksissa sekä Patmoksen omalla mediakanavalla.

 

Miten VaLa ry suhtautuu nykyisen säätiön johdon, lähinnä Ahvion ja Turusen, vihapuhetta lähenteleviin julkisiin esiintymisiin ja kirjoitteluun?

 

Onko Patmos oikeassa paikassa vastuullista lahjoittamista kannattavassa yhdistyksessä?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Tulee mieleen Mika Waltarin romaani: Kaasua, komissaario Palmu.

Henry

Käyttäjän vmlouek kuva
Vesa-Matti Louekoski

On tärkeää, että tuot esille asioita, joilla luulisi tosiaankin olevan erityistä merkitystä mille tahansa yhdistykselle, jossa on edustuksellaan mukana ihmisoikeusjärjestöjä!

http://www.vala.fi/ota-yhteytta/hallitus

Meller on todennut "olevansa ensimmäisiä, jotka toivat Suomeen amerikkalaismallisen hengellisyyden myyntikeinot", ks.:

Nykänen, Harri, "Leo Meller, taivaan sisäpiirikauppias", Helsingin Sanomat, 17.9.2000 (verkkoversio)

http://www2.hs.fi/uutiset/juttu.asp?id=20000917ER3...

Toimituksen poiminnat